Jalsah adalah program Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah (JPQS), Fakulti Pengajian Islam, UKM yang memberi ruang kepada para pensyarah, pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah JPQS untuk membentangkan isu-isu semasa berkaitan al-Quran, al-Hadith dan Qiraat.

User Login

AHLI JAWATAN KUASA JALSAH 2011

On Saturday, August 14, 2010

Assalamualaikum w.b.k

JALSAH ILMIYYAH QURANIYYAH 14 [8/2010]


JALSAH & IFTAR INI ADALAH KHUSUS UNTUK JABATAN PENGAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH.
(Pensyarah, Kaki Tangan Sokongan, Pelajar, Prasiswazah, Sarjana & PHD)