Jalsah adalah program Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah (JPQS), Fakulti Pengajian Islam, UKM yang memberi ruang kepada para pensyarah, pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah JPQS untuk membentangkan isu-isu semasa berkaitan al-Quran, al-Hadith dan Qiraat.

User Login

AHLI JAWATAN KUASA JALSAH 2011

On

Alamat:

Jalsah Ilmiyyah Quraniyyah
Jabatan Pengajian al-Quran & al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600, UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan
Malaysia.

Emel: jiq_jpqs@yahoo.com
Hp: +6019 3489549