Jalsah adalah program Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah (JPQS), Fakulti Pengajian Islam, UKM yang memberi ruang kepada para pensyarah, pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah JPQS untuk membentangkan isu-isu semasa berkaitan al-Quran, al-Hadith dan Qiraat.

User Login

AHLI JAWATAN KUASA JALSAH 2011

On Saturday, October 2, 2010


ASSALAMUALAIKUM w.b.k.

Pertandingan mencipta "LOGO JALSAH"

Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut:

  • Terbuka kepada pelajar Fakulti Pengajian Islam SAHAJA.
  • Adanya perkataan Jalsah Ilmiyyah Quraniyyah (bahasa Melayu @ Arab) atau JALSAH.
  • Setiap peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan. hanya SATU logo akan di pilih sebagai pemenang utama.
  • Reka bentuk logo adalah hasil ciptaan ASLI dan mengikut KREATIVITI masing-masing.
  • Logo yang dikemukakan hendaklah kreatif, inovatif dan berunsur Islam.
  • Setiap penyertaan yang dihantar hendaklah disertakan dengan PENJELASAN maksud logo.
  • Keputusan akhir penilaian oleh panel penilai adalah MUKTAMAD.
  • Tarikh akhir penyertaan adalah sebelum 6 Oktober 2010.
  • Setiap penyertaan hendaklah dihantar ke pejabat Pengajian al-Quran & al-Sunnah.
* Pemenang akan menerima hadiah berupa wang tunai RM 100.