Jalsah adalah program Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah (JPQS), Fakulti Pengajian Islam, UKM yang memberi ruang kepada para pensyarah, pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah JPQS untuk membentangkan isu-isu semasa berkaitan al-Quran, al-Hadith dan Qiraat.

User Login

AHLI JAWATAN KUASA JALSAH 2011

On Wednesday, September 29, 2010

Assalamu'alaikum w.b.t

JALSAH ILMIYYAH QURANIYYAH 15 (9/2010)

Alhamdulillah, setelah agak lama berhenti rehat, JALSAH kembali lagi dengan tajuk yang menarik iaitu Bahaya Islam Liberal Terhadap Masyarakat Islam Malaysia. JALSAH 15 kali ini akan dibentangkan oleh al-Fadilah Ustazah Tengku Intan Zarina Tengku Puji.
Semua dijemput hadir.