Jalsah adalah program Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah (JPQS), Fakulti Pengajian Islam, UKM yang memberi ruang kepada para pensyarah, pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah JPQS untuk membentangkan isu-isu semasa berkaitan al-Quran, al-Hadith dan Qiraat.

User Login

AHLI JAWATAN KUASA JALSAH 2011

On Sunday, July 18, 2010

Assalamualaikum w.b.k

JALSAH ILMIYYAH QURANIYYAH KALI KE 12 (6/2010)


Semua dijemput hadir.

** Program JIQ adalah wajib bagi pelajar tahun 3 Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah, FPI, UKM.

wassalam~