Jalsah adalah program Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah (JPQS), Fakulti Pengajian Islam, UKM yang memberi ruang kepada para pensyarah, pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah JPQS untuk membentangkan isu-isu semasa berkaitan al-Quran, al-Hadith dan Qiraat.

User Login

AHLI JAWATAN KUASA JALSAH 2011

On Friday, January 22, 2010

Assalamualaikum w.b.t


Selamat datang ke Blog Jalsah Ilmiyyah Quraniyyah (JIQ)


Program Jalsah Ilmiyyah Quraniyyah (JIQ) merupakan wadah untuk para ilmuwan mengutarakan pandangan dan buah fikiran mereka dalam bidang al-Quran, al-Hadith dan Qiraat. Program ini telah diputuskan di dalam Mesyuarat Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah Fakulti Pengajian Islam kali ke-183 dan diamanahkan kepada Ustaz Fadlan Mohd Othman sebagai penyelaras program. Pada asalnya program ini dinamakan dengan Wacana Ilmiah dan kemudiannya ditukarkan kepada Jalsah Ilmiyyah Quraniyyah.


Program ini telah dimulakan pada 11 Februari 2009 dan seterusnya ianya dijalankan sebanyak 6 sesi yang telah dibentangkan oleh para pensyarah dari Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah dan pensyarah dari universiti luar negara seperti Libya. Sehubungan itu, bagi merealisasikan program ini agar berjalan dengan lebih lancar satu jawatankuasa khas telah ditubuhkan pada semester 1 sesi 2009/2010. Majoriti ahli jawatankuasa JIQ terdiri di kalangan pelajar Sarjana dan dibantu oleh dua orang pelajar pra-siswazah. Setiap ahli jawatankuasa mempunyai bidang tugas tersendiri bagi membantu penyelaras program dalam menjayakan JIQ agar dapat berjalan dengan lebih baik dan sistematik, sebagaimana berikut:


Penyelaras Program
Ustaz Fadlan Mohd Othman
Pensyarah Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah, FPI, UKM.

Setiausaha
Sakinah binte Saptu

Pelajar Sarjana, JPQS, FPI, UKM.


Protokol & Jemputan
Ahmad Naim bin Abdul Aziz

Pelajar Sarjana, JPQS, FPI, UKM.

Publisiti & IT
Noraishah binti Othman

Pelajar Sarjana, JPQS, FPI, UKM.

Teknikal & Tugas-Tugas Khas

Mohd Fadhil bin Mohd Faudzi
Pelajar Sarjana, JPQS, FPI,UKM.


Mohd Najib bin Syukri Saghiri
Pelajar Sarjana, JPQS, FPI, UKM.


Luqman Hakeem bin Rusdi
Pelajar pra Siswazah, JPQS, FPI, UKM.

Jamuan

NorFadzilah binti Halil
Pelajar pra Siswazah, JPQS, FPI,UKM.

Penyerahan Surat Pelantikan kepada AJK JIQ oleh Ustaz Fadlan Mohd. Othman


OBJEKTIF


Objektif program ini adalah untuk:


1- Mendedahkan kepada para pelajar tentang isu-isu semasa dalam bidang al-Quran, al-Hadith dan Qiraat.

2- Menggiatkan aktiviti-aktiviti dalam Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah bagi menambah aktiviti yang sedia ada.

3- Memberi peluang kepada pensyarah dan pelajar Siswazah Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah untuk membentangkan hasil kajian mereka.

4- Menyediakan platform untuk para ilmuwan dari luar Jabatan berkongsi maklumat berkenaan isu-isu semasa dalam bidang al-Quran, al-Hadith dan Qiraat.FOKUS PENGISIAN PROGRAM

Fokus program ini adalah seperti berikut:

1- Isu-isu semasa dalam bidang al-Quran, al-Hadith dan Qiraat.

2- Isu-isu yang tidak terkandung dalam subjek yang dipelajari dalam bilik kuliah tetapi perlu diberi penekanan.

3- Pendedahan kajian-kajian yang dibuat di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah.


Harapan kami, semoga usaha murni ini memberikan manfaat kepada pelajar Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, UKM dan kepada sesiapa yang berminat untuk menyertai program ilmiah ini. Maka untuk sebarang pertanyaan, maklumbalas, cadangan dan pandangan boleh diemelkan kepada kami di alamat:

jiq_jpqs@yahoo.com


Bagi pihak kami, sememangnya amat mengalu-alukan pandangan dan saranan bagi penambaikan untuk program yang masih muda ini.


Sekian dahulu dari kami

Wassalam

Setiausaha JIQ