Jalsah adalah program Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah (JPQS), Fakulti Pengajian Islam, UKM yang memberi ruang kepada para pensyarah, pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah JPQS untuk membentangkan isu-isu semasa berkaitan al-Quran, al-Hadith dan Qiraat.

User Login

AHLI JAWATAN KUASA JALSAH 2011

On Sunday, January 17, 2010


Jalsah Ilmiyyah Quraniyyah 7 (1/2010)

Tajuk: I'jaz al-Quran Mengenai Kejadian Manusia Pembentang: Ustaz Akil Mohammed Ali

Tarikh: 18/01/10

Masa: 12.00 tgh/hr-130 ptg

Tempat: DK2 FPI,UKM

Semua dijemput hadir
.