Jalsah adalah program Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah (JPQS), Fakulti Pengajian Islam, UKM yang memberi ruang kepada para pensyarah, pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah JPQS untuk membentangkan isu-isu semasa berkaitan al-Quran, al-Hadith dan Qiraat.

User Login

AHLI JAWATAN KUASA JALSAH 2011

On Tuesday, March 9, 2010

Assalamualaikum w.b.t

Jalsah Ilmiyyah Quraniyyah kali ke-10 akan diadakan sebagaimana berikut:Semua dipersilakan hadir.

*Program JIQ adalah wajib bagi pelajar tahun 3 Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah, FPI, UKM.

Wassalam